Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Lidé
 
 


Jsme lidé, kteří se - vesměs profesionálně - zajímají o krize a neštěstí a v této oblasti chtějí především vzdělávat.

PŘEDSEDNICTVO RAFAE
 

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Klinická psycholožka s praxí v sociální oblasti, narozena 1955. V současné době učí psychosociální krizovou pomoc a spolupráci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pro organizace se angažuje v supervizi a hodnotovém poradenství, v souvislostech neštěstí se zabývá psychoterapií a terénní krizovou či komunitní prací. Je členkou Psychosociálního intervenčního týmu ČR.
Učebnice: Základy klinické psychologie (2001), Klinická psychologie v praxi (2003), Terénní krizová práce (2005), Psychologická encyklopedie – Aplikovaná psychologie (editorka, 2009), Psychosociální krizová spolupráce (2013).


Mgr. Petra Hálková
Psycholožka, vystudovala andragogiku a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala výcvik v psychoterapii orientované na člověka (PCA), prošla dalšími výcviky a kurzy zaměřenými především na krizovou a psychosociální pomoc a práci s lidmi s traumatickou zkušeností. Pracovala na linkách důvěry, v krizovém centru a v Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy. V současné době je na mateřské dovolené.


Mgr. Lenka Hodková Chválová
Sociální pracovnice, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor sociální práce.
V letech 1998 – 2002 pracovala jako sociální pracovnice a krizová interventka v SOS centru Diakonie Praha. Od roku 2002 do roku 2005 působila jako sociální pracovnice a vedoucí Linky důvěry v Dětském krizovém centru v Praze. Od roku 2006 pracuje v Oblastní charitě Hradec Králové, od ledna 2007 pak jako vedoucí nového střediska – Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Od roku 2008 je na rodičovské dovolené. Prošla výcviky telefonické krizové intervence, kurzem se zaměřením na tělo v krizi a kurzem připravenosti na katastrofy (pomoc obětem hromadných neštěstí). V Institutu rodinné terapie absolvovala psychoterapeutický výcvik Terapie rodinných systémů. Od roku 2002 se průběžně vzdělává v oblasti domácího násilí a spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí.
V letech 2000 - 2004 lektorovala kurzy telefonické krizové intervence a krizové intervence pod SOS centrem Diakonie Praha, od roku 2004 do roku 2007 lektorovala tytéž kurzy v rámci občanského sdružení Rafae.

ČLENOVÉ ANEBO LEKTOŘI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RAFAE

Dana Bedlánová
Sociální pracovnice a psychoterapeutka vystudovala střední školu sociálně právní (nástavbové studium). V letech 1994 - 1999 absolvovala dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii (Pražský psychoterapeutický institut), v letech 2007 – 2008 komplexní krizovou intervenci (Remedium Praha).
Vede Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Českých Budějovicích, pracuje na lince důvěry. V minulosti vedla Poradnu Eva pro ženy a dívky v nouzi, pracovala jako sociální pracovnice a terapeutka v krizovém centru, dále na dětské a dorostové psychiatrii, v denním psychiatrickém sanatoriu, ve zvláštní škole pro neslyšící, v Oftalmopedickém ústavu a v Bílém kruhu bezpečí.

Mgr. Jan Jung
Vystudoval Fakultu humanitních studií Západočeské univerzity (dnes Filozofická fakulta Západočeské univerzity), obor sociální a kulturní antropologie. V současné době působí také jako sociální pracovník a vedoucí Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň, ve které pracuje od roku 2004. Od roku 2007 je rovněž vedoucím Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Podílel se také na práci skupiny pro vytváření a ověřování Standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, expertně působí i v rámci Psychosociálního intervenčního týmu ČR.


Mgr. Alexandra Lammelová
Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a již během studií její zájem směřoval ke krizové intervenci. V letech 2001 – 2005 působila na Lince důvěry RIAPS a od roku 2005 pracuje v SOS centru Diakonie, jehož je od roku 2009 vedoucí. Učí na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a na Vyšší odborné škole sociálně právní. Od roku 2008 rovněž provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi.


Mgr. Soňa Pančochová
Psycholožka, vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti pracovala jako učitelka ve zvláštní škole, speciální pedagožka a později jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. V současnosti působí jako psycholožka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Vede kurzy a semináře v oblasti posttraumatické péče a první psychické pomoci, jako externí pracovník vyučuje problematiku krizové intervence na SOŠ a VŠ. Podílela se na práci skupiny pro vytváření a ověřování standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.


Mgr. Karel Šimr
Farář a sociální pracovník, vystudoval Evangelickou akademii a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
V minulosti pracoval jako sociální pracovník, pastorační asistent v hospici, člen týmu popovodňové pomoci nebo vedoucí výjezdového krizového týmu při Diecézní charitě Plzeň. Nyní je farářem Českobratrské církve evangelické v Chrástu u Plzně a koordinátorem Psychosociálního intervenčního týmu ČR. Podílel se rovněž na práci skupiny pro vytváření a ověřování Standardů psychosociální krizové pomoci při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

MEZI ČLENY ANEBO SPOLUPRACOVNÍKY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RAFAE PATŘÍ TÉŽ:
vedoucí krizového centra Mgr. Petra Ďásková, socioložka PhDr. Hana Janečková, Ph.D., teolog a psycholog psychiatrické léčebny Mgr. Martin Jániš, klinický psycholog Mgr. Daniel Krejcar, vedoucí oblastní charity Mgr. Jana Sedláková, psycholog a salesiánský duchovní Mgr. Vojtěch Sivek, hasič Ing. Petr Skřička, sociální pracovnice Šárka Svačinová, DiS., policista Bc. Tomáš Svačina, řemeslník Milan Šiška, sociální pracovnice Mgr. Petra Špryňarová, farář Mgr. Jiří Weinfurter.


  Spolupracující instituce: