Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Poradenství, supervize, terapie, pastorace
 
 
 


Jsme lidé, kteří v krizích, neštěstích a příbuzných oblastech působí poradensky, supervizně, psychoterapeuticky a pastoračně.
Spojuje nás osobní ukotvení v křesťanských hodnotách a úcta k svébytnosti druhého.


Mgr. Jiří Černý (1958)
psychoterapeut, pastorační pracovník

+420 603 71 40 76
jiricerny3@gmail.com
www.psychoterapeutjiricerny.webnode.cz


Vzdělání
• Střední zdravotnická škola a následná psychoterapeutická specializace na IDVPZ Brno
• Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
• komplexní vzdělání v psychoanalytické psychoterapii v ČSAP Brno

Výcviky
• psychoterapeutický výcvik ČSAP
• krátkodobé psychoterapeutické kurzy a výcviky

Pracovní zkušenosti
• Protialkoholní oddělení FN 2 Praha „U Apolináře“
• Ecce homo - hospiční hnutí, psychologická a duchovní péče o terminálně nemocné
• odborný duchovní asistent, analytický psychoterapeut v Pastoračním středisku Arcibiskupství pražského
• vedení výcvikových a psychoterapeutických skupin Diakonie ČCE
• soukromá praxe - individuální i skupinová psychoterapie

Zaměření – nabídka
• osobní ukotvení v křesťanských hodnotách
• poradenské, psychoterapeutické a pastorační konzultace
• individuální a párové konzultace
• pomoc v depresi a úzkosti, včetně nábožensky akcentovaných strachů
• sebepoznání, hledání smyslu, neurotické potíže
• pomoc v partnerských potížích, v osamělosti, s nedostatečnou sebedůvěrou, v potížích s emoční a sexuální orientací, ve vývojových a existenciálních krizích

 


Mgr. Daniela Gabrielová (1973)
klinická psycholožka

+420 603 776 009
daniela.gabrielova@centrum.cz
více na: www.danielagabrielova.cz

Vzdělání
• sociologie a masová komunikace, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
• jednooborová psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
• atestace z klinické psychologie

Výcviky
• psychoterapeutický výcvik SUR ve skupinové dynamické terapii
• v současnosti evropský diplomový výcvik v procesorientované psychologii (POP)

Pracovní zkušenosti
• do 2001 psychologické poradenství a krizová práce v SOS centru Diakonie ČCE
• od 2001 psychologická diagnostika, poradenství a psychoterapie v Nemocnici Liberec (oddělení neurochirurgie a ambulance bolesti), později v ambulantním zařízení Psychosomatické kliniky v Praze
• nyní jako psycholožka Projektu Magdala Arcidiecézní charity Praha, který pomáhá obětem násilí
• lektorování v oblasti krizové intervence
• spoluzakladatelka občanského sdružení Rafae

Zaměření – nabídka
• osobní ukotvení v křesťanských hodnotách
• poradenské, krizově-intervenční a psychoterapeutické konzultace
• konzultace s jedinci i páry, možné jsou též konzultace v angličtině
• pomoc v situacích, které daný člověk považuje pro sebe za náročné, nesrozumitelné nebo ohrožující
• pomoc v krizích spojených s životními změnami, ztrátami, přechody
• pomoc a podpora v situaci onemocnění těla či jeho zranění, psychosomatika

 


Mgr. Kateřina Hollá, Ph.D. (1976)
psychoterapeutka

+420 603 243 603
hollka@gmail.com
Více na: www.hollka.cz

Vzdělání
• jednooborová psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
• doktorská studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie se zaměřením na sexuologii

Výcviky
• psychoterapeutický výcvik SUR ve skupinové dynamické terapii
• specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem
• další psychoterapeutické a krizové kurzy

Pracovní zkušenosti
• telefonická krizová intervence
• personální diagnostika a poradenství
• psychologická diagnostika, poradenství a psychoterapie v Nemocnici Liberec, v sexuologickém centru GONA, na příjmové oddělení Psychiatrické léčebny Praha-Bohnice
• sexuologická terapie v Psychiatrické léčebně Praha-Bohnice

Zaměření – nabídka
• osobní ukotvení v křesťanských hodnotách
• poradenské a psychoterapeutické konzultace
• konzultace s jedinci i páry, rodiči a dětmi
• pomoc při partnerských a sexuálních problémech, v oblasti mateřství a rodičovství
• pomoc v situacích úzkosti, smutku, deprese, osamělosti, přetíženosti, studu, duševní i tělesné bolesti
• pomoc s hledáním smyslu

 


Mgr. Michaela Kopečková (1972)
psychoterapeutka, párová a rodinná poradkyně

+420 728 555 326
kopeckova.psychoterapie@seznam.cz

Vzdělání
• sociologie a sociální politika, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha
• Pražská psychoterapeutická fakulta

Výcviky
• sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii SUR
• systemická krátká psychosociální pomoc
• krizová intervence a telefonická krizová intervence
• propedeutika a komplexní vzdělávací kurz v manželském a rodinném poradenství
• Práce s rodinou I, II a Ostrov rodiny I, II
• aktuálně účastnice výcviku IPPART - Psychoanalytická párová a rodinná terapie

Pracovní zkušenosti
• krizová pracovnice, psychoterapeutka v SOS centru Diakonie, nyní zástupkyně vedoucí krizového centra, intervizorka pracoviště
• lektorování v oblasti krizové intervence a plánů celoživotního vzdělávání
• vzdělávání a koordinace dobrovolníků v problematice lidí s duševním onemocněním
• terapeutická práce s duševně nemocnými

Zaměření – nabídka
• osobní ukotvení v křesťanských hodnotách
• poradenství, psychoterapie, doprovázení při náročných životních změnách
• konzultace s jedinci, páry i rodinami
• pomoc s osobnostními i vztahovými problémy, podpora osobnostního rozvoje a mezilidské komunikace
• pomoc v oblastech poznání sebe sama, porozumění vlastní historii, sebepřijetí, sebedůvěry, vyrovnání se se ztrátou, změnou a nalezení svého místa
v nové životní situaci
• pomoc při úzkosti, dlouhodobé nespokojenosti, opakovaných neúspěších, únavě, osamělosti
• hledání smyslu a duchovního zakotvení

 


Mgr. Alexandra Lammelová (1973)
psychoterapeutka a krizová pracovnice

+420 604 593 616
sasa.lucie@seznam.cz
více na: www.psychoterapievpraze.cz

Vzdělání
• jednooborová psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výcviky
• sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii, Skálův institut
• výcvik v telefonické krizové intervenci a řada dalších kurzů a seminářů

Pracovní zkušenosti
• 2001 – 2005 konzultantka Linky důvěry RIAPS, od roku 2005 vedoucí Linky důvěry Diakonie ČCE
• 2007 – 2011 linka Dona pro oběti domácího násilí
• lektorské zkušenosti v oblasti krizové intervence
• od 2007 do 2013 krizová intervence tváří v tvář a psychoterapie v SOS centru Diakonie ČCE
• od 2013 psycholožka v azylovém domě a křesťansko-psychologické poradně Farní charity Roudnice nad Labem
• spolupráce s hospicovým občanským sdružením Cesta domů a občanským sdružením Rafae

Zaměření – nabídka
• osobní ukotvení v křesťanských hodnotách
• rozvoj sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěry
• vyrovnání se s náročnými životními situacemi
• zpracování psychického traumatu
• získání větší odvahy k životu a zbavení se omezujícího strachu či úzkosti
• hledání místa ve světě a životního smyslu včetně duchovního rámce vlastního života

 

     
  Spolupracující instituce: