Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Sdružení
 

Občanské sdružení Rafae vzniklo v roce 2004. Jeho základem jsou dodnes ženy, které se poznaly při práci v pražském SOS centru Diakonie Církve českobratrské evangelické.
Od roku 2007 se sdružení otevírá spolupráci s dalšími lidmi anebo spolky. Spojuje nás, že vnímáme neštěstí jako reálný doprovod lidského života a jsme (nebo chceme být) v této souvislosti vnímaví též k duchovním potřebám a zdrojům.

Stanovy občanského sdružení Rafae (PDF) >>>

 

Výroční zpráva 2007 >>>

Výroční zpráva 2008 >>>

Výroční zpráva 2009 >>>

Výroční zpráva 2010 >>>

Výroční zpráva 2011>>>

Výroční zpráva 2012>>>

 

 

  Spolupracující instituce: